Финансови отчети

„КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ” АДСИЦ финансови отчети

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Комплект тримесечни финансови отчети към 31.03.2024 г.
Финансов отчет по МСС към 31.03.2024г.
Бележки към финансов отчет към 31.03.2024 г.
Справка №5 към 31.03.2024 г.
Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2024 г.
Допълнителна информация към 31.03.2024 г.
Вътрешна информация към 31.03.2024 г.
Информация по Приложение 4 към 31.03.2024 г.
Информация по член 25 член 26 и член 21 от ЗДСИЦДС
Междинен доклад за дейността към 31.03.2024 г.
Декларация от отговорните лица към 31.03.2024 г.
Декларация от отговорните лица към 31.03.2024 г.

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2023 г.
Финансов отчет по МСС към 31.12.2023 г.
Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2023 г.
Справка Компас АДСИЦ ЗДСИЦДС чл.31, ал.3 във връзка с чл.29,
ал.3.

Справка №5 за притежаваните търговски недвижими имоти

Комплект тримесечни финансови отчети към 31.12.2023 г.
Финансов отчет по МСС към 31.12.2023 г.
Бележки към финансов отчет към 31.12.2023 г.
Справка №5 към 31.12.2023 г.
Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2023 г.
Допълнителна информация към 31.12.2023 г.
Вътрешна информация към 31.12.2023 г.
Информация по Приложение 4 към 31.12.2023 г.
Информация по член 25 член 26 и член 21 от ЗДСИЦДС
Междинен доклад за дейността към 31.12.2023 г.
Декларация от отговорните лица към 31.12.2023 г.
Декларация от отговорните лица към 31.12.2023 г.

Комплект тримесечни финансови отчети към 30.09.2023 г.
Финансов отчет по МСС към 30.09.2023 г.
Бележки към финансов отчет към 30.09.2023 г.
Справка №5 към 30.09.2023 г.
Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2023 г.
Допълнителна информация към 30.09.2023 г.
Вътрешна информация към 30.09.2023 г.
Информация по Приложение 4 към 30.09.2023 г.
Информация по член 25 член 26 и член 21 от ЗДСИЦДС
Междинен доклад за дейността към 30.09.2023 г.
Декларация от отговорните лица към 30.09.2023 г.
Декларация от отговорните лица към 30.09.2023 г.

Комплект тримесечни финансови отчети към 30.06.2023г.
Финансов отчет по МСС към 30.06.2023г.
Бележки към финансов отчет към 30.06.2023г.
Справка №5 към 30.06.2023г.
Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2023г.
Допълнителна информация към 30.06.2023г.
Вътрешна информация към 30.06.2023г.
Информация по Приложение 4 към 30.06.2023г.
Информация по член 25 член 26 и член 21 от ЗДСИЦДС
Междинен доклад за дейността към 30.06.2023г.
Декларация от отговорните лица към 30.06.2023г.
Декларация от отговорните лица към 30.06.2023г.

Комплект тримесечни финансови отчети към 31.03.2023г.
Финансов отчет по МСС към 31.03.2023г.
Бележки към финансов отчет към 31.03.2023г.
Справка №5 към 31.03.2023г.
Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2023г.
Допълнителна информация към 31.03.2023г.
Вътрешна информация към 31.03.2023г.
Информация по Приложение 4 към 31.03.2023г.
Информация по член 25 член 26 и член 21 от ЗДСИЦДС
Междинен доклад за дейността към 31.03.2023г.
Декларация от отговорните лица към 31.03.2023г.
Декларация от отговорните лица към 31.03.2023г.

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2022г.
Финансов отчет по МСС към 31.12.2022г.
Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2022г.
Справка Компас АДСИЦ ЗДСИЦДС чл.31, ал.3 във връзка с чл.29,
ал.3.
Справка №5 за притежаваните търговски недвижими имоти

Комплект тримесечни финансови отчети към 31.12.2022г.
Финансов отчет по МСС към 31.12.2022г.
Бележки към финансов отчет към 31.12.2022г.
Справка №5 към 31.12.2022г.
Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2022г.
Допълнителна информация към 31.12.2022г.
Вътрешна информация към 31.12.2022г.
Информация по Приложение 4 към 31.12.2022г.
Информация по член 31 от ЗДСИЦДС
Междинен доклад за дейността към 31.12.2022г.
Декларация от отговорните лица към 31.12.2022г.
Декларация от отговорните лица към 31.12.2022г.

Комплект тримесечни финансови отчети към 30.09.2022г.
Финансов отчет по МСС към 30.09.2022г.
Бележки към финансов отчет към 30.09.2022г.
Справка №5 към 30.09.2022г.
Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2022г.
Допълнителна информация към 30.09.2022г.
Вътрешна информация към 30.09.2022г.
Информация по Приложение 4 към 30.09.2022г.
Информация по член 31 от ЗДСИЦДС
Междинен доклад за дейността към 30.09.2022г.
Декларация от отговорните лица към 30.09.2022г.
Декларация от отговорните лица към 30.09.2022г.

Комплект тримесечни финансови отчети към 30.06.2022г.
Финансов отчет по МСС към 30.06.2022г.
Бележки към финансов отчет към 30.06.2022г.
Справка №5 към 30.06.2022г.
Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2022г.
Допълнителна информация към 30.06.2022г.
Вътрешна информация към 30.06.2022г.
Информация по Приложение 4 към 30.06.2022г.
Информация по член 20 член 31 от ЗДСИЦДС
Междинен доклад за дейността към 30.06.2022г.
Декларация от отговорните лица към 30.06.2022г.
Декларация от отговорните лица към 30.06.2022г.

Комплект тримесечни финансови отчети към 31.03.2022г.
Финансов отчет по МСС към 31.03.2022г.
Бележки към финансов отчет към 31.03.2022г.
Справка №5 към 31.03.2022г.
Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2022г.
Допълнителна информация към 31.03.2022г.
Вътрешна информация към 31.03.2022г.
Информация по Приложение 4 към 31.03.2022г.
Информация по член 25 член 26 и член 21 от ЗДСИЦДС
Междинен доклад за дейността към 31.03.2022г.
Декларация от отговорните лица към 31.03.2022г.
Декларация от отговорните лица към 31.03.2022г.

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2021г.
Финансов отчет по МСС към 31.12.2021г.
Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2021г.
Справка Компас АДСИЦ ЗДСИЦДС чл.31, ал.3 във връзка с чл.29, ал.3
Справка №5 за притежаваните търговски недвижими имоти

Комплект тримесечни финансови отчети към 31.12.2021г.
Финансов отчет по МСС към 31.12.2021г.
Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2021г
Допълнителна информация към 31.12.2021г.
Вътрешна информация към 31.12.2021г.
Информация по чл.25. (1) и (5), чл.26. (1) и (2), и чл.31. (4) от ЗДСИЦДС Компас ФВ.
Декларация от съставителя Компас ФВ
Декларация от изпълнителния директор на Компас ФВ
SPRAVKA_5_ADSIC_ESRB_4Q2021_Compass
Notes_Compass ADSIC_4Q2021
Приложение 4 съгласно чл.12, ал.1, т.1 на Наредба №2 Компас ФВ
Междинен доклад за дейността Компас Фонд за вземания към 31.12.2021

Комплект тримесечни финансови отчети към 30.09.2021г.
Финансов отчет по МСС към 30.09.2021г.
Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2021г.
Допълнителна информация към 30.09.2021г.
Вътрешна информация към 30.09.2021г.
Информация по чл. 41 към 30.09.2021г.
Информация по Приложение 9 към 30.09.2021г.
Информация по член 25 член 26 и член 21 от ЗДСИЦДС
Междинен доклад за дейността към 30.09.2021г.
Декларация от отговорните лица към 30.09.2021г.
Декларация от отговорните лица към 30.09.2021г.

Комплект тримесечни финансови отчети към 30.06.2021г.
Финансов отчет по МСС към 30.06.2021г.
Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2021г.
Допълнителна информация към 30.06.2021г.
Вътрешна информация към 30.06.2021г.
Информация по чл. 41 към 30.06.2021г.
Информация по Приложение 9 към 30.06.2021г.
Информация по член 25 член 26 и член 21 от ЗДСИЦДС
Междинен доклад за дейността към 30.06.2021г.
Декларация от отговорните лица към 30.06.2021г.
Декларация от отговорните лица към 30.06.2021г.

Комплект тримесечни финансови отчети към 31.03.2021г.
Финансов отчет по МСС към 31.03.2021г.
Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2021г.
Допълнителна информация към 31.03.2021г.
Вътрешна информация към 31.03.2021г.
Информация по чл. 41 към 31.03.2021г.
Информация по Приложение 9 към 31.03.2021г.
Междинен доклад за дейността към 31.03.2021г.
Декларация от отговорните лица към 31.03.2021г.
Декларация от отговорните лица към 31.03.2021г.

Комплект тримесечни финансови отчети към 31.12.2020г.
Финансов отчет по МСС към 31.12.2020г.
Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2020г.
Допълнителна информация към 31.12.2020г.
Вътрешна информация към 31.12.2020г.
Информация по чл. 41 към 31.12.2020г.
Информация по Приложение 9 към 31.12.2020г.
Междинен доклад за дейността към 31.12.2020г.
Декларация от отговорните лица към 31.12.2020г.
Декларация от отговорните лица към 31.12.2020г.

Комплект тримесечни финансови отчети към 30.09.2020г.
Финансов отчет по МСС към 30.09.2020г.
Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2020г.
Допълнителна информация към 30.09.2020г.
Вътрешна информация към 30.09.2020г.
Информация по чл. 25 към 30.09.2020г.
Информация по Приложение 9 към 30.09.2020г.
Междинен доклад за дейността към 30.09.2020г.
Декларация от отговорните лица към 30.09.2020г.
Декларация от отговорните лица към 30.09.2020г.

Комплект тримесечни финансови отчети към 31.03.2020г.
Финансов отчет по МСС към 31.03.2020г.
Пояснителни бележки към финансов отчет към 31.03.2020г.
Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2020г.
Допълнителна информация към 31.03.2020г.
Вътрешна информация към 31.03.2020г.
Информация по чл. 25 към 31.03.2020г.
Информация по Приложение 9 към 31.03.2020г.
Междинен доклад за дейността към 31.03.2020г.
Декларация от отговорните лица към 31.03.2020г.
Декларация от отговорните лица към 31.03.2020г.